Sunday, 21 September 2014 08:41

نکات برجسته درسنامه‌های روانپزشکی جلد اول

Written by 
Rate this item
(0 votes)

درس‌نامه حاضر مباحثی است در باب روان‌پزشکی برگرفته از کتاب‌های SIMS ,Oxford ,Comperhensive ,Synopsisو .IV DSMدانشجویان کتاب را با این مقولات مطالعه می‌کنند :((اختلالات خلقی)), ((سیمولوژی بیماری‌های روان‌پزشکی)), ((خواب و اختلالات مربوط به آن)), ((اختلالات روانی ـ جسمی)), ((اختلالات شخصیت)) و ((دارو درمانی روان‌پزشکی)) .

 

 

 

Read 6376 times Last modified on Sunday, 21 September 2014 20:38